Het koekoeksjong en de droom van fit20

De Studiegroep Begrotingsruimte, een adviescommissie die berekent hoe het kasboekje van de overheid er voor staat, gaf een sombere boodschap. Het volgende kabinet heeft geen geld voor nieuwe plannen of belastingverlaging. Dit komt vooral door het ‘koekoeksjong’ van de begroting. Een koekoeksjong is iets wat zich ontwikkelt ten koste van iets anders. Het begrotingskoekoeksjong is de zorguitgaven. Die lopen al decennia op. In 2019 waren de zorguitgaven goed voor 106,2 miljard (!) euro. Het ligt in de verwachting dat dit in 2020 nog verder zal oplopen.

Goede zorg is van levensbelang. Dat beseffen we allemaal. Maar onderwijs, defensie, justitie, landbouw en natuur zijn ook van levensbelang. Hoe kunnen we die zorguitgaven beteugelen? Door echt goed te beseffen dat voorkomen beter is en veel minder geld kost dan genezen. Er zou structureel geld moeten komen voor preventie.

De laatste 2 jaar zijn er heel erg veel onderzoeken verschenen die laten zien dat goed getrainde spieren een ongekend gezondheidsbevorderend effect hebben. Dat spierzwakte, sarcopenie, misschien wel de meest bepalende factor is bij alle welvaartsziekten. Dat door sarcopenie iedere 5 minuten een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp komt door een val. Dat alleen de zorgkosten die daaruit voortvloeien al een miljard zijn.

Het goede nieuws is dat niemand te oud is voor sterke spieren! Recent onderzoek liet zien dat een bedlegerige 92-jarige man na 12 weken krachttraining 44% toename had van zijn bovenbeenspieren. Hij kon uit bed en zelfstandiger leven. Als hij fit20 had gedaan was dat misschien wel meer geweest, in nog minder tijd. Je bent nooit te jong en nooit te oud om fit20 te doen en sterker te worden!

Wij hebben daarom een droom. Wij dromen dat alle Nederlanders gewoon fit20 doen. Dat voor mensen met een kleine beurs er gewoon een fit20 subsidie komt. Dat in alle middelbare scholen gewoon een fit20 studio is. In alle verpleeghuizen. In alle ziekenhuizen. Dat fit20 net zo bij ons leven hoort als tandenpoetsen. Dat het vanzelfsprekend is. Gewoon. Want fit20 zorgt voor goed getrainde spieren. En die zorgen voor gezonde, actieve, gelukkige en sterke mensen. En die zorgen voor minder zorgkosten. En dat zorgt voor nog meer gezonde, actieve, gelukkige en sterke mensen.